XIV Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego” Zakopane, 3-5 kwietnia 2017

W dniach 3-5 kwietnia 2017 roku Diesel Loko Distribution uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Polską Izbę Producentów i Urządzeń na Rzecz Kolei. W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób. Poruszane były tematy związanie z pozyskiwaniem nowego i modernizacją istniejącego taboru. Zagadnienia obejmowały zarówno kwestie bezpieczeństwa, pozyskiwania finansowania w nowej Perspektywie UE jak i bardzo szczegółowe zagadnienia związane z modernizacją, naprawami oraz bieżącą eksploatacją. Tematy rozpatrywane były w szerokim kontekście przez jednostki naukowo-badawcze, uczelnie jak i zakłady naprawcze oraz właścicieli taboru. Firma Diesel Loko Distribution prezentowała swoje wyroby na towarzyszącej konferencji wystawie „MODER-SERWIS”.

Małgorzata Mróz Wydarzenia