Targi InnoTrans 2016

InnoTrans są jednymi z największych międzynarodowych targów branży kolejowej i transportowej. Targi odbywają się w Berlinie co dwa lata. Tematycznie podzielone są na pięć grup: tabor, infrastruktura kolejowa, transport publiczny, wnętrza oraz budowa tuneli. InnoTrans zajmuje wszystkie 41 hal dostępnych na terenach targowych. Unikalną cechą InnoTrans jest wystawa zewnętrzna. Na 3 500 metrach torów prezentowany jest tabor kolejowy, metro, tramwaje i pojazdy specjalistyczne.
Diesel Loko Distribution aktywnie uczestniczyła w wielu spotkaniach z dostawcami i odbiorcami. Zaowocowało to nowymi ciekawymi projektami.

SIPLEX Wydarzenia