Współpracując z wieloma przewoźnikami kolejowymi, niejednokrotnie sygnalizowano nam problemy związane z wyciekami smaru z obudów przekładni silnika trakcyjnego w różnego typu lokomotywach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wspólnie z firmą Miller Ingenuity, której jesteśmy oficjalnym przedstawicielem na Europę, opracowaliśmy nowy sposób uszczelnienia obudów, który ma całkowicie wyeliminować wyżej wymieniony problem. W chwili obecnej posiadamy gotowe rozwiązanie do lokomotyw M62/TEM2.

System wzorowany jest na istniejących rozwiązaniach w wózkach lokomotyw amerykańskich, stosowany na tychże od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W Polsce, system ten stosowany jest na lokomotywie M62M, wyposażonej w amerykańskie silniki trakcyjne zamontowane na standardowym radzieckim wózku lokomotywy M62.

Nowy system składa się z zestawu całkowicie nowych poliuretanowych uszczelnień zaprojektowanych w ten sposób, by całkowicie zapobiec wyciekom smaru z obudowy. Zastosowanie uszczelnień wymaga drobnej modyfikacji karterów polegającej na powiększeniu średnicy otworu w obudowie.