VIII Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP INTERCITY S.A. 20-22 listopada 2019

W dniach 20-22 listopada 2019 roku firma Diesel Loko Distribution uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Polską Izbę Producentów i Urządzeń na Rzecz Kolei. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób.

Poruszane były tematy związane z prezentacją obecnie realizowanych projektów taborowych, plany rozwojowe „PKP Intercity” SA jak i prezentacja potencjału oraz najnowszych rozwiązań firm z branży kolejowej w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

Zagadnienia obejmowały zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i bardzo szczegółowe zagadnienia związane z modernizacją, naprawami oraz bieżącą eksploatacją.

 

 

Małgorzata Mróz Wydarzenia

XIV Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego” Zakopane, 3-5 kwietnia 2017

W dniach 3-5 kwietnia 2017 roku Diesel Loko Distribution uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Polską Izbę Producentów i Urządzeń na Rzecz Kolei. W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób. Poruszane były tematy związanie z pozyskiwaniem nowego i modernizacją istniejącego taboru. Zagadnienia obejmowały zarówno kwestie bezpieczeństwa, pozyskiwania finansowania w nowej Perspektywie UE jak i bardzo szczegółowe zagadnienia związane z modernizacją, naprawami oraz bieżącą eksploatacją. Tematy rozpatrywane były w szerokim kontekście przez jednostki naukowo-badawcze, uczelnie jak i zakłady naprawcze oraz właścicieli taboru. Firma Diesel Loko Distribution prezentowała swoje wyroby na towarzyszącej konferencji wystawie „MODER-SERWIS”.

Małgorzata Mróz Wydarzenia