VIII Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP INTERCITY S.A. 20-22 listopada 2019

W dniach 20-22 listopada 2019 roku firma Diesel Loko Distribution uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Polską Izbę Producentów i Urządzeń na Rzecz Kolei. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób.

Poruszane były tematy związane z prezentacją obecnie realizowanych projektów taborowych, plany rozwojowe „PKP Intercity” SA jak i prezentacja potencjału oraz najnowszych rozwiązań firm z branży kolejowej w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

Zagadnienia obejmowały zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i bardzo szczegółowe zagadnienia związane z modernizacją, naprawami oraz bieżącą eksploatacją.

 

 

Małgorzata Mróz Wydarzenia

XIV Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego” Zakopane, 3-5 kwietnia 2017

W dniach 3-5 kwietnia 2017 roku Diesel Loko Distribution uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Polską Izbę Producentów i Urządzeń na Rzecz Kolei. W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób. Poruszane były tematy związanie z pozyskiwaniem nowego i modernizacją istniejącego taboru. Zagadnienia obejmowały zarówno kwestie bezpieczeństwa, pozyskiwania finansowania w nowej Perspektywie UE jak i bardzo szczegółowe zagadnienia związane z modernizacją, naprawami oraz bieżącą eksploatacją. Tematy rozpatrywane były w szerokim kontekście przez jednostki naukowo-badawcze, uczelnie jak i zakłady naprawcze oraz właścicieli taboru. Firma Diesel Loko Distribution prezentowała swoje wyroby na towarzyszącej konferencji wystawie „MODER-SERWIS”.

Małgorzata Mróz Wydarzenia

Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP INTERCITY S.A. 7-9 listopada 2016

Diesel  Loko Distribution miała możliwość prezentacji  swojej oferty między innymi w zakresie zastosowania nowych panewek podparcia silnika trakcyjnego.  Panewki ”oil save” posiadają dodatkowe pierścienie uszczelniające, które zapobiegają wyciekowi olej spod panewki chroniąc jednocześnie przed dostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz. Rozwiązanie to stosowane jest od wielu lat na Zachodzie, pozwala na zmniejszenie zużycia oleju i wydłużenie żywotności zarówno panewek jak i osi.

Targi InnoTrans 2016

InnoTrans są jednymi z największych międzynarodowych targów branży kolejowej i transportowej. Targi odbywają się w Berlinie co dwa lata. Tematycznie podzielone są na pięć grup: tabor, infrastruktura kolejowa, transport publiczny, wnętrza oraz budowa tuneli. InnoTrans zajmuje wszystkie 41 hal dostępnych na terenach targowych. Unikalną cechą InnoTrans jest wystawa zewnętrzna. Na 3 500 metrach torów prezentowany jest tabor kolejowy, metro, tramwaje i pojazdy specjalistyczne.
Diesel Loko Distribution aktywnie uczestniczyła w wielu spotkaniach z dostawcami i odbiorcami. Zaowocowało to nowymi ciekawymi projektami.

Railway Interchange 2015

Railway Interchange to największe targi rynku kolejowego w Ameryce Północnej. W ramach targów organizowane są konferencje branżowe, spotkania, wystawy i prezentacje. Łącznie uczestniczy w nich blisko 10.000 profesjonalistów z branży z całego świata. Jest to ogromna impreza pozwalająca na prezentację najnowszej technologii, usług i badań przez członków Railway Supply Institute (RSI), Railway Engineering-Maintenance Suppliers Association (REMSA oraz Railway Systems Suppliers Inc. (RSSI). Targi Railway Interchange  pozwalają na  prezentacje i wymianę doświadczeń pod patronatem American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA) i Coordinated Mechanical Associations (CMA).

Diesel Loko Distribition miała możliwość spotkania się z swoimi dostawcami oraz omówienia dalszych planów i obszarów współpracy. DLD uczestniczyła w spotkaniach i konferencjach umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w branży kolejowej.

XII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego, Rosnówko koło Poznania, 8 – 10 kwietnia 2015r

Konferencja dotyczy zagadnień związanych poprawą jakości taboru. W ramach konferencji prezentowane są zagadnienia nowych rozwiązań technicznych i projektowych dotyczących modernizacji, eksploatacji i utrzymania taboru. Poruszane były również zagadnienia dostosowania wyglądu i wyposażenia wagonów do oczekiwań podróżnych.

Diesel Loko Distribution uczestniczyła w konferencji wraz z inżynierami z firmy Miller Ingenuity – producenta uszczelnień i elementów z tworzyw sztucznych do taboru kolejowego.